Cijfers cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Cliënten

Aantal
Aantal cliënten in zorg op 1 januari 2012 (a) 17.090
Aantal nieuw ingeschreven cliënten in 2012 (b) 10.088
Totaal aantal cliënten in zorg/behandeling 2012 (c=a+b) 27.178
Aantal uitgeschreven cliënten in 2012 (d) 10.807
Aantal cliënten in zorg/behandeling op 31 december 2012 (e=c-d) 16.371
Aantal Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)-cliënten in zorg/behandeling op 31 december 2012 531

Capaciteit

Aantal
Het aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames,
verblijf of voor dagbehandeling
1.028
Waarvan kleinschalig wonen 175

Productie zorgverzekeringswet

Aantal
Aantal openstaande DBC’s op 1 januari 2012 11.262
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) 15.202
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) 16.331
Aantal openstaande DBC’s op 31 december 2012 10.133
Omzet gefactureerde DBC’s (exclusief verrekende bedragen met verzekeraars) € 79.515.000

Productie Forensische Zorg
(bekostigd door Ministerie van Justitie)

Aantal
Aantal openstaande DBBC’s op 1 januari 2012 120
Aantal in verslagjaar geopende DBBC’s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) 178
Aantal in verslagjaar gesloten DBBC’s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) 189
Aantal openstaande DBBC’s op 31 december 2012 109
Omzet gefactureerde DBBC’s (exclusief verrekende bedragen met verzekeraars) € 998.000

Productie AWBZ

Aantal
Aantal ZZP-dagen in verslagjaar exclusief forensische zorg in justitieel kader 216.048
Aantal geleverde dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 14.295

Personeel

Aantal
Totaal aantal (ggz-) personeelsleden in loondienst op 31 december 2012 2.108
Totaal aantal (ggz-) personeel in FTE op 31 december 2012 1.650,4
Aantal psychiaters in loondienst op 31 december 2012 40
Aantal psychiaters in FTE op 31 december 2012 30,69

Opbrengsten

Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2011
Zorgverzekeringswet (zorgverzekeraars) 79.568.000 84.799.000
AWBZ (zorgkantoren) 44.837.000 43.724.000
Forensische zorg (Justitie) 1.214.000 1.169.000
Asielzoekers (Menzis) 490.000 476.000
WMO (gemeenten) 1.376.000 1.620.000
Overigen 8.295.000 8.862.000
     
Totaal 135.780.000 140.650.000
Werkgebied Colofon