David Krol, psychiater, directeur behandeling Volwassenen:

‘FAST-team voor cliënten met personolijkheidsstroonissen’

“Om cliënten met een persoonlijkheidsstoornis nog beter te kunnen bereiken en te behandelen dan we nu al kunnen met evidence based programma’s, hebben we FAST ontwikkeld. FAST staat voor Flexibel, Assertief, Stabiliserend Team”, vertelt David Krol, directeur behandeling Volwassenen bij GGz Breburg.

Best passend

“Dit specialistische behandelaanbod is een goed praktijkvoorbeeld van ons streven om cliënten de best passende behandeling te geven, waarmee zij weer verder kunnen in het dagelijks leven.”

Verbinden

“FAST biedt mensen met een matige tot ernstige persoonlijkheidsstoornis, die zich nog niet kunnen verbinden aan een inhoudelijke behandeling, datgene wat nodig is om wel tot een dergelijke behandeling te komen. Ook helpt de FAST-aanpak cliënten, die hier aan toe zijn, met hun rehabilitatie. De inzet van het team kan er ook toe leiden dat er minder of kortere opnames zijn.”

Mentalization Based Treatment

“Het overkoepelende therapeutische behandelkader komt voort uit de ‘mentalization based treatment’ (MBT) methode, ontwikkeld door Bateman en Fonagy. De bezetting van het team is uiteraard multidisciplinair. Naast verpleegkundigen, een psychiater en psycholoog maken ook een verpleegkundig specialist, maatschappelijk werker en trajectbegeleider deel uit van het team.”

Structurerend kader

“Het team werkt laagdrempelig en outreachend. De zorg voor cliënten met een persoonlijkheidsstoornis vereist daarnaast ook flexibiliteit en assertiviteit. Wanneer een cliënt dreigt af te haken of als hij in crisis is, biedt het team op assertieve wijze een structurerend kader.”

Opschalen

Door bezetting en caseload van het team is het opschalen van de behandeling en begeleiding van een cliënt goed mogelijk. FAST combineert hiermee het beste van FACT met een werkwijze die zich meer richt op doorstroom.
Dit nieuwe initiatief is begin oktober gestart bij het Centrum Persoonlijkheidsstoornissen voor volwassenen.

David Krol psychiater,
directeur behandeling Volwassenen

”De inzet van het team kan er ook toe leiden dat er minder of kortere opnames zijn.”

David Krol: 'FAST-team voorbeeld best passende specialistische zorg'
Samenwerking Madeleine Prinsen, ervaringsdeskundige: 'Naar jezelf kijken'