Frans Loman: 'RAAK: ambulant ook in kliniek leidend'

Frans Loman, directeur behandeling Centrum Jeugd:

'RAAK: ambulant ook in kliniek leidend'

Het deelproject RAAK staat voor ‘Renderen, Aansturen, Afstemmen in de Keten’ en werd uitgevoerd binnen de klinische afdelingen van Centrum Jeugd. Het project draaide om het verbeteren van de samenhang tussen ambulant en klinisch, met een beter rendement als gevolg van de verbeterde afstemming. Het voornaamste doel was dat ook binnen de kliniek de ambulante gedachte leidend zou worden.

Logisch

“Dat klinkt heel logisch,” aldus Frans Loman, directeur behandeling Centrum Jeugd. “Maar tot nu toe waren onze processen niet ingericht om dat goed te borgen. Daarom hebben we in dit project de zorgpaden beschreven voor de behandeling in de kliniek, en is de operationele aansturing verbeterd door de beschikbare management- en stuurinformatie te verbeteren. Zo kun je in elke fase zien waar je zit. Daarnaast is een methode ontwikkeld om te komen tot een ambulant zorgregisseur. Na het verlaten van de kliniek kan de ambulante behandeling direct doorgaan.”

Bewustwording

Voor het kind en de ouders wordt de behandeling hiermee heel inzichtelijk, zowel de inhoud als het verloop. Zij kunnen precies zien hoeveel afspraken met de psychiater ze krijgen, of hoeveel uur speltherapie. “Deze ontwikkeling stimuleert bij ons als behandelaars de bewustwording dat cliënten in hun eigen omgeving moeten functioneren,” aldus Frans. “De kliniek is daarin ondersteunend. We zetten dus ook in de kliniek de ambulante bril op.”

Samenhang

Het project RAAK beschrijft in de structuur, visie en werkwijze hoe dit geborgd wordt in de werkprocessen. De implementatie is momenteel in volle gang. Het resultaat zal een logische samenhang zijn tussen klinische en ambulante zorgpaden. Frans: “De regie komt waar hij hoort: bij de ambulante zorgregisseur. En de afstemming is beter geborgd in de organisatie.”

Trends in 2012 Samenwerking