Ingeborg Graumans: 'Uitwisselen vakkennis'

'Onderling gevoel van verbondenheid belangrijk voor uitwisselen vakkennis'

“Voor het ontwikkelen en uitwisselen van vakkennis is een onderling gevoel van verbondenheid van groot belang. Vaktherapeuten en bewegingsagogen werken verspreid over GGz Breburg en verdeeld over de verschillende zorggroepen. Daardoor is het niet vanzelfsprekend elkaar te ontmoeten en ervaringen en kennis uit te wisselen”, vertelt vaktherapeute Ingeborg Graumans. “De Raad van Bestuur steunt onze initiatieven om organisatiebreed te investeren in innovatie en kwaliteit van vaktherapie en bewegingsagogie. Vaktherapie levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling.

Inspireren

Één van die initiatieven is de studiebijeenkomst ‘Inspiratie’, gehouden op 31 mei.” Met ruim 35 deelnemers en een accreditatie van de Stichting Register Vaktherapeuten was het een geslaagde bijeenkomst.”

Ingeborg Graumans, senior vaktherapeut Creatief

"Vaktherapie levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling."

Ingeborg Graumans: 'Uitwisselen vakkennis'
Ontwikkelingen zorgcentra GGz Breburg Onderzoek en kennisontwikkeling