Gedichten

Lees hier de gedichten van Karen Heerema over haar ervaringen.

Karen Heerema moeder van cliënt

”De lijntjes zijn kort. Er wordt naar mijn mening gevraagd. Ik krijg altijd een antwoord.”

Karen Heerema: 'Familie als bondgenoot'

'Familie als bontgenoot'

Haar zoon woont sinds enkele jaren in Etten-Leur op een locatie van GGz Breburg en zelf is Karen Heerema actief betrokken bij het initiatief ‘Familie als bondgenoot’.

Informatie uitwisselen
Over haar eerste ervaringen met de GGZ vertelt Karen: “Het kostte moeite om de juiste aandacht te krijgen voor de problemen van mijn puberzoon en om als ouders serieus te worden genomen.” Zeker het uitwisselen van informatie heeft zij daarin als lastig ervaren.

Korte lijntjes
Want wat te doen als een cliënt soms niet wil dat familie wordt geïnformeerd terwijl de familie zit te springen om informatie? “Uiteindelijk hebben we een modus gevonden hoe we elkaar informeren, al blijf je soms wel in een soort spagaat zitten.” Karen wordt nu veel beter betrokken bij de behandeling en begeleiding van haar zoon en ze heeft het mailadres van de persoonlijk begeleider. “De lijntjes zijn kort. Er wordt naar mijn mening gevraagd. Ik krijg altijd antwoord.”

Aandacht gegroeid
“Het gaat erom dat je wordt gehoord, al moet je soms wel zelf aan de bel blijven trekken! Ik probeer dat altijd positief te doen omdat ik er vanuit ga dat iedereen toch het beste met mijn zoon en met ons voor heeft.”
Karen komt bij meer GGZ-instellingen. Aandacht voor familie en naastbetrokkenen is de laatste jaren gegroeid. “Dat er ook op beleidsniveau aandacht voor is, spreekt me aan. Daardoor hebben ook medewerkers meer ruimte om op een gelijkwaardige manier met naasten om te gaan.”

Training geven
Regelmatig vertelt Karen haar ervaringsverhaal tijdens cursussen van Familie als bondgenoot. Centrale boodschap is dat een gelijkwaardig contact tussen hulpverlener en familie begint bij een heel basaal menselijke behoefte: gewoon aandacht. Tijdens de trainingen ziet Karen dat medewerkers deze boodschap herkennen. En dat zij open en kritisch reageren op hun eigen houding hierin.

Kerngegevens GGz Breburg Tom van Mierlo: 'High & Intensive Care nieuw concept klinische zorg'