Veerkracht

Deskundig, met aandacht en doortastend

GGz Breburg biedt de best passende specialistische behandeling en ondersteuning, waarmee mensen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in het dagelijks leven.

In onze visie op de zorg is veerkracht van groot belang: herstel van veerkracht van cliënten en een veerkrachtige organisatie met medewerkers die zich inspannen om met hoofd (deskundig), hart (met aandacht) en handen (doortastend) elke dag de belofte waar te maken. Met een veelzijdig zorgaanbod en brede en specialistische deskundigheid onderscheiden we ons van andere aanbieders.

De Herstelondersteunende Zorg is hierbij de leidraad. De behandeling en begeleiding van GGz Breburg is gestoeld op evidence based kennis en kunde en biedt cliënten ondersteuning bij het omgaan met hun problematiek. De eigen veerkracht en verantwoordelijkheid van de cliënt en diens naaste omgeving zijn daarbij de basis.

Missie

GGz Breburg is een tweedelijns GGZ-aanbieder die hoogwaardige specialistische behandeling en ondersteuning biedt in de keten van consultatie tot en met verblijf voor jeugd, volwassenen en senioren met een psychiatrisch probleem met als doel genezen dan wel terugdringen van ziekte(-gedrag) en bevorderen van volwaardig burgerschap zodat cliënten weer verder kunnen in het dagelijks leven.

GGz Breburg ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met andere partijen haar expertise ook in te zetten voor de psychische gezondheid en de veiligheid van alle bewoners van de GGz Breburg-regio.

Zorg

GGz Breburg staat voor complexe en specialistische psychiatrie in een veilige en gastvrije omgeving, in de triade met cliënt en familie. Dat doen we zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de cliënt. Dat betekent dat we thuis doen wat thuis kan via verbeterde ambulante zorg en deeltijdzorg. We gaan pas over op klinische zorg als dat voor de cliënt of diens familie echt nodig is. Preventie, praktijkondersteuning huisartsen GGZ (POH) en kortdurende behandeling zijn per 1 januari 2013 ondergebracht in Indigo Brabant, een volle dochter van GGz Breburg. Jaarlijks biedt GGz Breburg behandeling en begeleiding aan ongeveer 30.000 cliënten van alle leeftijden en achtergronden. Ruim 2000 medewerkers zetten zich hiervoor in, samen met meer dan 200 vrijwilligers en 100 stagiairs.

HKZ gecertificeerd

GGz Breburg is HKZ-gecertificeerd. De onafhankelijke, externe certificeringorganisatie DEKRA heeft vastgesteld dat onze zorg voldoet aan landelijk vastgestelde normen en kwaliteitscriteria. De kwaliteit wordt gewaarborgd door het uitvoeren van jaarlijkse in- en externe audits. Na een uitgebreide audit in 2012 is het HKZ-certificaat van GGz Breburg verlengd tot 1 december 2015.

Voorwoord Karen Heerema: 'Familie als bondgenoot'