Suanne Bitter FACT-team Impact

”Ik hoef niet terug naar kantoor, wat me zo een uur scheelt. In dat uur kan ik nog een cliënt bezoeken!”

Suanne Bitter: 'Pilot met iPad: veel voordelen'

'Pilot met iPad: veel voordelen'

“Als FACT-team zijn wij vooral outreachend bezig; tachtig procent van de tijd zijn we onderweg en bij cliënten thuis. Met de iPad kan ik ter plekke samen met de cliënt of andere betrokkenen het behandelplan bijwerken en de ROM invullen.” ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Cliënten vullen verschillende keren vragenlijsten in. De uitkomsten geven inzicht in de ernst van de problematiek en de resultaten van de behandeling.

“Ook mijn rapportages werk ik meteen uit. Dus ik hoef niet terug naar kantoor, wat me zo een uur scheelt. In dat uur kan ik nog een cliënt bezoeken!”

Voor de cliënt zijn er ook allerlei voordelen: “Ik kan samen met de cliënt dingen opzoeken die met zijn herstel samenhangen, zoals vacatures. Of we stellen samen een mail op voor de psychiater, of bekijken zijn dossier. We zijn beter toegerust.”

Tom van Mierlo: 'High & Intensive Care nieuw concept klinische zorg' Trends in 2012