‘Met High & Intensive Care voortbouwen op ervaringen met FACT.’

Tom van Mierlo is psychiater bij het VIP-team (Vroege Interventie Psychose) en sinds vier jaar ook directeur behandeling bij de zorggroep Impact. “Ik wil meedenken over hoe we samen de kwaliteit van zorg nog beter kunnen maken.”

Outreachend

De uitdaging voor GGz Breburg ligt de komende jaren bij het ambulantiseren van de zorg. Het aantal bedden afbouwen en de ambulante zorg intensiveren. Een proces dat al langer de aandacht heeft van Van Mierlo en zijn team. “Bij de zorg rondom psychose hadden we voorheen in wisselende mate te maken met outreachende zorg.”

Zorg aan huis

“Daardoor was er een groep potentiële cliënten die we niet konden bereiken. Om hen wel te kunnen bereiken, ontwikkelden we FACT-teams die mensen opzoeken, die anders niet in zorg komen. We zoeken hen thuis op. We zijn dus al langer bezig met wat ambulantiseren wordt genoemd. Meer zorg aan huis en zo mogelijk minder klinische zorg.”

Modelgetrouw FACT

“Binnen de FACT-teams werken we vanuit een duidelijk model. Met de aan dit model gekoppelde schaal kunnen we meten en dus beoordelen hoe goed we het model volgen.”

“Zo zien we of we de kwaliteit bieden waar we achter staan. En deze kwaliteit van de ambulante zorg is noodzakelijk om verantwoord de klinische capaciteit te kunnen afbouwen.”

High en Intensive Care

“Gezamenlijk gaan we door op de goede dingen van FACT. Zo ontwikkelen we momenteel een vergelijkbaar model voor de High & Intensive Care (HIC). Deze zorg is een vrij nieuwe schakel in het proces van ambulantiseren en staat voor innovatieve, kortdurende klinische zorg, waarmee we ook het aantal separaties drastisch willen terugdringen. Dit initiatief van GGz Breburg heeft landelijke uitstraling gekregen en heeft zich ontwikkeld tot het landelijk platform HIC.” Lees meer over High & Intensive Care

Tom van Mierlo psychiater, directeur behandeling Impact

”Ik wil meedenken over hoe we samen de kwaliteit van zorg nog beter kunnen maken.”

Tom van Mierlo: 'High & Intensive Care nieuw concept klinische zorg'
Karen Heerema: 'Familie als bondgenoot' Suanne Bitter: 'Pilot met iPad: veel voordelen'